Contacto

consultas:
     editorial13x13@gmail.com

editorial, 
 dirección
     guillermo flores
     nazarena natta vera
contable,
    francisco sánchez
institucional,
    pedro vasconi

diseño,
     juan agustín flores
edición de textos,
     angeles yazlle garcía
difusión, 

     jennifer sztamfater 
web,
     sebastián terraz